Cell

Den funktionella och strukturella enheten i alla organismer. Även kallad kroppens byggsten.

» Medicinska termer och begrepp