Apoptos

Programmerad celldöd. Cellen tar självmord utan att skada omgivningen

» Medicinska termer och begrepp