Anaerob

Process som inte behöver syre 

» Medicinska termer och begrepp