Aerob process

En process som behöver syre 

» Medicinska termer och begrepp