Extracellulära omgivningen (ECV)

Vätskan utanför cellen 

» Medicinska termer och begrepp