Erytrocyt

Röd blodkropp

» Medicinska termer och begrepp