Anemi

Brist på röda blodkroppar (erytrocyter)

» Medicinska termer och begrepp