Olika åsikter

Fråga: Vår handledare sa att man aldrig får göra så – men flera grupper hade ju gjort precis just så som man inte fick. Hur tänker ni?

 

Svar: Detta är en annan mycket vanlig synpunkt som vi tror beror på otydlig kommunikation.  Det är ganska få saker som man aldrig får göra. Däremot finns det många saker som enskilda personer inte tycker ska finnas i ett akademiskt arbete. Med andra ord så finns det saker som jag som handledare inte tycker är elegant men kanske även saker som just du inte ska göra eftersom ditt syfte och texten för övrigt ställer de kraven.  Det är viktigt att jag som bedömer kan knyta mina synpunkter till ditt arbete så att du förstår varför du inte ska göra på ett visst sätt. 


»  FAQ projektplan/uppsats