lördag, 1 april 2023, 15:00
Startsida: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle
Kurs: SJSK20 Kandidatuppsats inom omvårdnad, examensarbete, 15 hp, H21 (SJSK20, H21)
Ordlista: FAQ projektplan/uppsats