tisdag, 6 juni 2023, 08:48
Startsida: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle
Kurs: SJSK20 Kandidatuppsats inom omvårdnad, examensarbete, 15 hp, V21 (SJSK20, V21)
Ordlista: FAQ projektplan/uppsats
I

Ibid

Fråga: Får man använda "Ibid" eller "a.a." (anfört arbete) i kandidatuppsatsen?

Svar: Både KI:s elektroniska manual (som är det som Medicinska fakuletetens bibliotek följer och undervisar i) och Röda korsets manual följer den sjunde upplaga av APA (APA 7). En skillnad i dessa jämfört med tidigare versioner är att ibid. eller a.a. inte ska användas. Så följs dessa manualer i övrigt är det inte korrekt att använda ibid. eller a.a.