torsdag, 1 juni 2023, 00:21
Startsida: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle
Kurs: SJSK20 Kandidatuppsats inom omvårdnad, examensarbete, 15 hp, V21 (SJSK20, V21)
Ordlista: FAQ projektplan/uppsats
O

Olika åsikter

Fråga: Vår handledare sa att man aldrig får göra så – men flera grupper hade ju gjort precis just så som man inte fick. Hur tänker ni?

 

Svar: Detta är en annan mycket vanlig synpunkt som vi tror beror på otydlig kommunikation.  Det är ganska få saker som man aldrig får göra. Däremot finns det många saker som enskilda personer inte tycker ska finnas i ett akademiskt arbete. Med andra ord så finns det saker som jag som handledare inte tycker är elegant men kanske även saker som just du inte ska göra eftersom ditt syfte och texten för övrigt ställer de kraven.  Det är viktigt att jag som bedömer kan knyta mina synpunkter till ditt arbete så att du förstår varför du inte ska göra på ett visst sätt. 


Opponering

Fråga: Vi hade många synpunkter när vi opponerade men respondenterna behövde inte ändra något. Examinatorn tyckte allt var bra. Lyssnar ni inte på oss?

 

Svar: Som opponent ansvarar du inte för att bedöma arbetet och inte heller för att sätta betyget. Ditt ansvar är att föra en vetenskaplig diskussion och respondenterna examineras också på det muntliga. Det betyder också att alla dina synpunkter per automatik inte behöver föranleda skriftlig komplettering. Däremot så är självklart att den som bedömer ska utgå från bedömningskriterierna.