tisdag, 7 december 2021, 00:39
Startsida: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle
Kurs: SJSG11 Människan: biologi och hälsa, G, 19 hp, våren 2017 (SJSG11, våren 2017)
Ordlista: Medicinska termer och begrepp
H

Hydrofil

''Vattenälskare.'' Ämnen som löser sig i vatten

Hydrofob

Giller ej vatten.