torsdag, 1 juni 2023, 00:37
Startsida: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle
Kurs: SJSG11 Människan: biologi och hälsa, G, 19 hp, våren 2017 (SJSG11, våren 2017)
Ordlista: Medicinska termer och begrepp
A

Aerob process

En process som behöver syre 

Anaerob

Process som inte behöver syre 

Anemi

Brist på röda blodkroppar (erytrocyter)

Apoptos

Programmerad celldöd. Cellen tar självmord utan att skada omgivningen