lördag, 3 juni 2023, 02:52
Startsida: Medicinska fakulteten - Lärplattform Moodle
Kurs: SJSG11 Människan: biologi och hälsa, G, 19 hp, våren 2017 (SJSG11, våren 2017)
Ordlista: Medicinska termer och begrepp
A

Aerob process

En process som behöver syre 

Anaerob

Process som inte behöver syre 

Anemi

Brist på röda blodkroppar (erytrocyter)

Apoptos

Programmerad celldöd. Cellen tar självmord utan att skada omgivningen

C

Cell

Den funktionella och strukturella enheten i alla organismer. Även kallad kroppens byggsten.

Cytokromer

specifika andningsenzymer som finns i bland annat mitokondrier

E

Erytrocyt

Röd blodkropp

Extracellulära omgivningen (ECV)

Vätskan utanför cellen 

G

Glykokalyx

Glykolipider och glykoproteiner i cellmembrenets yttre, glykokalyxen fungerar som cellers identifiering så att kroppen inte misstar cellen för att vara ett virus. Gör att cellens yttre negativt laddat, vilket motverkar sammanklibbning av de röda blodkropparna.

H

Hydrofil

''Vattenälskare.'' Ämnen som löser sig i vatten

Hydrofob

Giller ej vatten.