Omvårdnadscase inkl vårdplan

I detta forum laddas varje omvårdnadscase och vårdplan upp under respektive basgrupps nummer 2019-10-29 kl 15.00.

Enskilda grupper: Alla deltagare
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)