Omvårdnadscase

I detta forum laddas varje case upp under respektive basgrupps nummer.

Enskilda grupper: Alla deltagare
(Det finns ännu inga diskussionsämnen i detta forum)