Nyheter

PLACERINGSISTA VFU SBMN27 & SBMN28 HT22

PLACERINGSISTA VFU SBMN27 & SBMN28 HT22

av Annika West -
Antal svar: 0

Placeringslista gällande VFU för barnmorskestudenter termin 3, Ht22

Kurs SBMN27 v.35-40: 3 v. BMM inkl. 1 dag inom Abortmott, 2 v. UM, 1 v. Spec. MVC.

Kurs SBMN28 v.41-46: 5 veckor förlossning inkl. 2 dagar inom Neonatal, 1 v. Risk BB.

 

VFU-placeringarna är gjorda i samråd med studentföreningens ordförande.

Placeringslistan gäller under förutsättning att:

-          behörighet till kursen är uppnådd

-          stud. är registrerad i Ladok på aktuell kurs (innan VFU-start)

-          inga ändringar föreskrivs efter beslut i Studiesociala kommittén

 

Ni går tillbaka till samma BMM som ni hade i T1 och samma förlossningsavdelning som ni hade i SBMN26. Därav finns det inga möjligheter för byte av BMM eller förlossningsavdelning. Det finns endast begränsade möjligheter för byten inom Spec.MVC, Risk BB, Abortmott. och UM.

 

Eventuella önskemål om byte sinsemellan meddelas från de inblandades e-post. Alla inblandade måste personligen skicka mejl om bytet till VFU-samordnare Lena Hagman, lena.hagman@med.lu.se senast 2022-06-07. Inblandade stud. får svarsmejl om huruvida bytet är godkänt eller ej. Därefter är placeringslistan permanent och inga byte sker.

 

Har Du för avsikt att inte genomföra aktuell VFU-kurs vänligen meddela omgående VFU-samordnare lena.hagman@med.lu.se samt studievägledare Annika Ilskog studievagledare_vard@med.lu.se  

Har du för avsikt att göra utbytesstudier eller har tillgodoräknande under någon delkurs vänligen meddela VFU-samordnare lena.hagman@med.lu.se så att vi kan avboka platsen.

 

Eventuella, i dagsläget ej kända, förändringar av VFU-placeringar kan ske från verksamheternas sida. Detta kan t.ex. bero på brist på handledare på aktuell enhet. Dessa förändringar kan vi inte råda över, de sker helt från verksamheternas sida.

 

Alla VFU-placerade studenter kommer i slutet på juni få automatiskt mejl från Praktikplatsen.se (PP.se) med lite information om din VFU-plats samt kontaktuppgifter till VFU-platsen. Om ni inte har fått välkomstmejl innehållande bl.a. schema 14 dagar innan VFU-start, ta själv kontakt med VFU-platsen. Se kontaktuppgifter i PP.se

Tänk på att det är ditt ansvar att MRSA screena dig i det fall det är aktuellt för just dig. Se vidare info, https://moodle.med.lu.se/mod/page/view.php?id=53862

 

Du måste ha giltigt eTjänstekort från Region Skåne för all VFU inom Region Skåne. Se vidare info EVU:s sida i Moodle, https://moodle.med.lu.se/mod/page/view.php?id=53801  

 

Kontrollera eTjänstekortets giltighet, se kortets framsida. Om eTjänstekortet inte är giltigt under hela den planerade VFU-perioden måste du omgående kontakta din utbildningsadministratör Kathryn Wellbaum, kathryn.wellbaum@med.lu.se för en förlängning av kortets giltighet. Du måste därefter besöka en kortstation för att få ett nytt eTjänstekort. Obs! Handläggningstid ca 1 månad.

 

Har du haft studieuppehåll? I sådant fall har troligtvis din post som STUDENT i Skånekatalogen inaktiverats. Kontakta din utbildningsadministratör och be hen skicka in till HSA1177 att din post som student måste förlängas.

 

Har du bytt namn? I sådant fall måste du göra ett nytt eTjänstekort. Kontakta din utbildningsadministratör och be henne mejla HSA1177 om att du bytt namn. Du måste därefter besöka en kortstation för att få ett nytt eTjänstekort. Obs! Handläggningstid ca 1 månad.

 

Har du bytt namn, tfn.nr eller mejladress vänligen informera mig så att vi kan uppdatera uppgifterna i PP.se.

Det är respektive VFU-plats som ger dig behörighet i aktuellt journalsystem.

 

Här finns mycket läsvärd information rörande VFU: https://moodle.med.lu.se/course/view.php?id=1753

 

Med vänliga hälsningar,

Lena Hagman
VFU-samordnare

Enheten för verksamhetsförlagd utbildning
Institutionen för hälsovetenskaper
Lunds universitet
046-222 1845
www.med.lu.se/hv