SBMM51 / SBMM52

Självständigt arbete inom reproduktiv, perinataloch sexuell hälsa (examensarbete), 15 hp.