SBMR18 / SBMS18

Förlossningsvård med fokus på kompliceradförlossning, 9 hp.