SBMT12 / SBMP22

Gynekologisk hälsa och ohälsa, 4,5 hp.