Fall 1 - 6

Arbeta kollaborativt i den tilldelade gruppen (bestående av 3 - 5 studenter) med tilldelat smittämne/patientfall.