Studieguide: Anatomi, normalfysiologi och patofysologi

...

1. Övergripande beskrivning av momentet

Lärandemål

 • redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
 • redogöra för cellens uppbyggnad och förklara de egenskaper hos cellens strukturer som har betydelse för cellens integritet och funktioner
 • redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem
 • analysera normala variationer och avvikelser i kroppstemperatur, puls, andning, syremättnad och blodtryck och relatera dessa till olika åldrar i livscykeln
 • förklara immunsystemets betydelse för mäniskans hälsa
 • identifiera faktorer som påverkar vatten-, elektrolyt-, och syra-basbalans i relation till funktion, fördelning och förflyttning av vatten och elektrolyter i kroppen
 • använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt


Läraktiviteter

 • Individuella litteraturstudier
 • Föreläsningar
 • Grupparbeten 


Prov/moment

 • Individuell skriftlig salstentamen