Studieguide: Anatomi, normalfysiologi, patofysiologi och mikrobiologi

.

1. Övergripande beskrivning av momentet

  Lärandemål

  • redogöra för den mikroskopiska samt den makroskopiska anatomin
  • redogöra för cellens uppbyggnad och förklara de egenskaper hos cellens strukturer som har betydelse för cellens integritet och funktioner
  • redogöra för vanligt förekommande mikroorganismer samt hur de sprids och påverkar hälsa och ohälsa, inklusive nosokomiala infektioner
  • redogöra för fysiologiska processer i kroppens organsystem
  • beskriva grundläggande smärtfysiologiska processer
  • använda medicinska termer och begrepp på ett relevant sätt

  Läraktiviteter

  • Individuella litteraturstudier
  • Föreläsningar
  • Gruppövningar och grupparbeten 

  Prov/moment

  • Individuell skriftlig salstentamen