Samverkansinlärning (SI)

.

1. Samverkansinlärning (SI)

Under kursens gång kommer du att ha möjlighet att delta i SI-pass där du får lära dig studieteknik och förbättra förståelsen för kursen och ämnet.

SI-passen ger dig möjlighet att jämföra anteckningar, diskutera frågor och begrepp samt utveckla din egen studiefärdighet. På detta sätt kan studietiden bli mer effektiv och möjligheterna att nå bättre studieresultat ökar.

Samverkansinlärning eller Supplemental Instruction är en studieteknik som ger dig ökad förståelse för lärprocessen och som visar på metoder för att framgångsrikt bedriva teoretiska studier.

SI handlar om att:

  • stärka inlärningsförmågan
  • träna din förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning
  • ta eget ansvar för dina studier
  • skapa en studievänlig gemenskap
  • ta ansvar för resultaten
  • förbereda och motivera för vidare studier
  • motverka avhopp

Gemensamt lärande är bästa vägen till ett bra resultat!

Länk: Startsida | Europeiskt centrum för SI-PASS (lu.se)