Samverkansinlärning (SI)

.

2. SI-pass

SI-passen är öppna för alla som vill förbättra sin förståelse för kursen och för ämnet.

Under kursens gång kommer det att vara schemalagt nio SI-pass à 1,5 timme per tillfälle.

Här ges en möjlighet att diskutera kursens innehåll, träffa studiekamrater och utveckla din studiefärdighet under ledning av en erfaren student från kursen, SI-ledaren.


SI-ledare är:

Hanna Hoftun ha0813ho-s@student.lu.se

Klara Källmén kl7575ka-s@student.lu.se

Ebba Persson eb8205pe-s@student.lu.se

John Sundberg jo8288su-s@student.lu.se

Nora Wallner no7366wa-s@student.lu.se