Studieguide: Kandidatuppsats i omvårdnad

8. Publicera i Uppsatsforum och i LUP

För att publicera uppsatsen gör du så här:

  1. Kontrollera ii kursens Bokningslista att uppsatsen är godkänd. Du har möjlighet att själv kontrollera noteringen av dina betyg genom att klicka på ditt eget namn i Bokningslistan.
  2. Ladda upp den godkända uppsatsen (Pdf-format) i Uppsatsforum på kurshemsidan. Ange samtliga författares namn samt HK-20 Kontrollera att den uppladdade filen går att öppna! Då Moodle har uppdaterats behöver ni trycka på "avancerat" för att ni ska komma åt "fältet" där ni kan ladda upp dokumentet. 
  3. Lunds universitet har beslutat att alla uppsatser/artiklar ska läggas in i Lund University Publications (LUP). Det är ditt ansvar att uppsatsen publiceras i LUP. Uppladdning i LUP: Var god se ”Lathund” på kurshemsidan och följ instruktionerna. Observera: Uppsatsen ska laddas upp i LUP i fulltext. Undantag: Om du avser att publicera din uppsats i en tidskrift eller om uppsatsen är ett beställningsarbete, kan du välja, i samråd med handledaren, att endast registrera uppsatsen med dess abstract och keywords. Skriv i Message om uppsatsen inte ska visas i fulltext.