Studieguide: Kandidatuppsats i omvårdnad

7. Bedömning och publicering av uppsatsen

Betygsskalan omfattar Underkänd och Godkänd. Du hittar bedömningskriterier för examensarbete samt för opponent/respondentskap på kursens hemsida. Observera att det är olika bedömningskriterier för litteraturstudier och empiriska studier (separata dokument). Alla angivna kriterier ska vara godkända för att du ska bli godkänd. Examinatorn skriver kommentar om vad som behöver kompletteras/åtgärdas för att uppnå betyget godkänd. Uppsatsen är underkänd till alla kriterier är godkända. Efter examination har du 10 arbetsdagar på dig att komplettera. Därefter noteras betyget.  För att bli godkänd ska du ha uppnått:

  • Godkänd kandidatuppsats
  • Godkänt respondentskap
  • Godkänt opponentskap
  • Deltagit i två extra examinationsseminarier
  • Deltagit i samverkansdag
  • Ett (1) exemplar av godkänd kandidatuppsats i pappersformat ska ha lämnas in för arkivering till utbildningsadministratör Anna Olofsson Franzoia inför Ladok-registrering.
  • Godkänd uppsats ska vara uppladdad på Uppsatsforum på kurshemsidan i moodle.