Studieguide: Kandidatuppsats i omvårdnad

11. Urkund

När uppsatsen är klar ska den granskas i antiplagieringsverktyget Urkund. Det används för att skydda era uppgifter från att plagieras eftersom uppgifterna kommer att finnas kvar i Urkunds databaser i framtiden – om ni tillåter det. Det gör också att ni kan känna er trygga i att inte något av materialet i era egna uppgifter är plagiat. Ni skickar kandidatuppsatsen (Word-dokument) som en bifogad fil till nedanstående adress med handledarens namn:

handledarensförnamn.handledarensefternamn.lu@analys.urkund.se

skriv SJSK20 i ärenderaden

Resultaten kommer inom ett dygn att skickas till handledaren och svaret innehåller en procentsats som visar hur stor del av det skrivna som överensstämmer med annat material. Observera att en hög procentsats inte per automatik innebär plagiat utan kan bero på att den granskade texten innehåller citat eller liknande.

 

Mer om Urkund finns att läsa på http://www.urkund.se