Studieguide: Kandidatuppsats i omvårdnad

5. Arbetsseminarier

Er examinator medverkar vid seminariet och ni har då möjlighet att få ert arbete granskat och diskuterat.  Arbetsseminariet fokuserar framför allt på metod- och resultatavsnitt. Och under seminariet tränas ni i såväl opponent- som respondentskap. Vid seminariet bör två till tre uppsatser vara uppe för diskussion. De har granskats av deltagarna före seminariet. Examinatorn ger kommentarer utifrån de bedömningskriterier som finns och ger också återkoppling på respondent och opponentskap. Er handledare medverkar vid seminariet om det finns möjlighet.  Inför arbetsseminariet ska ni skicka ert material till gruppdeltagarna via e-post senast tre dagar före seminariet. Forum med tider för arbetsseminarier finns på kurshemsidan. Läs mer om opponent och respondentskap under examination.