Studieguide: Kandidatuppsats i omvårdnad

10. Bokningslistan

Bokningslistan är ett hjälpmedel i den bokningsprocedur som föreligger från kursstart till examination av kandidatuppsats. Bokningslistan används av studenter,  handledare, examinatorer, kursadministratör och kursansvarig. I den specifika informationen om bokningslistan ges en beskrivning av samtliga moment i bokningsproceduren.

När uppsatsen är godkänd skall den laddas upp i Uppsatsforum. Publicering av en uppsats/artikel är ett bra sätt att sprida sitt resultat. Lunds universitet har därför beslutat att alla uppsatser/artiklar ska läggas in i Lund University Publications (LUP).

http://bokningslista.med.lu.se/