Studieguide: Förbättringskunskap

.

1. Lärandemål i riskanalys och förbättringsarbete

Lärandemål

  • Förklara och argumentera för hur ett arbete med riskanalys kan säkra kvalitén inom vården.

  • Systematiskt analysera ett förbättringsarbete utifrån modeller för kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring och teamarbete.

 

  • Reflektera över och diskutera användningen av evidensbaserade strategier som en utveckling och förbättring av vården.

 

  • Att med utgångspunkt i ett förbättringsarbete identifiera den information som måste finnas tillgänglig för att säkra patientens vård, genom att förklara hur patienten blir delaktig i sin vård med hjälp av informationsteknologi.