Studieguide: Läkemedelsberäkning, 0,5 hp

.

1. Övergripande beskrivning av momentet

Läkemedelsberäkning bygger på att studenten, förutom grundläggande kunskaper i matematik, visar färdighet i att läsa och följa instruktionerna i FASS.

Kunskaper från tidigare kurser ligger till grund för kursens examination.Tidigare läraktiviteter bör därför repeteras.