Studieguide: Lidande som grund för omvårdnad

.

1. Övergripande beskrivning av momentet

I kursen är begreppet lidande ett paraply över de akuta och långvariga tillstånd som ingår i kursen. Du ges som student möjlighet att genom
läraktiviteter skaffa en handlingsberedskap i att identifiera lidande, dess orsaker samt åtgärder för att förebygga och lindra lidande.