Studieguide: Omvårdnadsinformatik

1. Lärandemål

  • Reflektera över och diskutera hur omvårdnadsinformatik kan optimera vården samt hur process-förståelse bidrar till professionell utveckling.
  • Beskriva och förklara begrepp och modeller relaterade till omvårdnadsinformatik.
  • Identifiera den information som måste finnas tillgänglig för att säkra patientens vård.
  • Förklara hur patienten blir delaktig i sin vård med hjälp av informationsteknologi.