Studieguide

Under kursen så kommer det att anordnas en samverkansdag för blivande arbetsterapeuter, logopeder, läkare, psykologer, röntgensjuksköterskor, fysioterapeuter, sjuksköterskor, och socionomer.

Den handlar om teamarbete och om de olika professionernas yrkesroller och ansvarsområden.

Syftet är att:

-        öka förståelsen för de olika professionernas yrkeskompetens och ansvarsområden

-        öka medvetenheten om hur olika professionella kompetenser kompletterar varandra

-        träna sig i att tillsammans bygga upp ett effektivt lagarbete med patienten i centrum

-        öka medvetenheten kring förhållningssätt och etiska dilemman

 


Individuell läraktivitet, obligatorisk

Under samverkansdagen, som är obligatorisk, sker föreläsning samt diskussion i grupper. Grupperna är sammansatta av studenter från de olika professionerna. Varje student deltar under en av samverkansdagarna enligt separat lista. Du hittar praktisk information i ett separat informationsblad.


Examination

Denna obligatoriska läraktivitet ingår i provmoment som i kursplanen benämns Kandidatuppsats i omvårdnad, 15 hp.
Vid frånvaro ska återtag av utbildningsmomentet ske, enligt överenskommelse med samordningsansvariga. Återtaget ska ske i efterhand.


1. Samverkansdag

Under kursen så kommer det att anordnas en samverkansdag för blivande arbetsterapeuter, logopeder, läkare, psykologer, röntgensjuksköterskor, fysioterapeuter, sjuksköterskor, och socionomer.

Den handlar om teamarbete och om de olika professionernas yrkesroller och ansvarsområden.

Syftet är att:

-        öka förståelsen för de olika professionernas yrkeskompetens och ansvarsområden

-        öka medvetenheten om hur olika professionella kompetenser kompletterar varandra

-        träna sig i att tillsammans bygga upp ett effektivt lagarbete med patienten i centrum

-        öka medvetenheten kring förhållningssätt och etiska dilemman

 


Individuell läraktivitet, obligatorisk

Under samverkansdagen, som är obligatorisk, sker föreläsning samt diskussion i grupper. Grupperna är sammansatta av studenter från de olika professionerna. Varje student deltar under en av samverkansdagarna enligt separat lista. Du hittar praktisk information i ett separat informationsblad.


Examination

Denna obligatoriska läraktivitet ingår i provmoment som i kursplanen benämns Kandidatuppsats i omvårdnad, 15 hp.
Vid frånvaro ska återtag av utbildningsmomentet ske, enligt överenskommelse med samordningsansvariga. Återtaget ska ske i efterhand.