Studieguide: Hjärnrelaterat dödsbegrepp och organdonation

 

1. Övergripande beskrivning av momentet

I detta tema behandlas kriterier för att fastställa människans död, samt konsekvenser av dessa. Kunskapen om förutsättningar för organdonation och organtransplantation i Sverige fördjupas. Viljan avseende organdonation synliggörs och en översiktlig förståelse för de krav sjuksköterskan kan ställas inför i dessa sammanhang ges.