Aktivitetsbeskrivning Patientfall inom ämnesområdet 0,5 hp

....

1. Patientfall

Lärandemål:
Identifiera och analysera problem utifrån verklighetsanknutna fall, diskutera samband och föreslå åtgärder gällande komplexa situationer relaterat till vetenskap och beprövad erfarenhet.

Läraktiviteter:
Individuell studier

Examination:
Seminarium. Individuell skriftlig uppgift samt muntlig gruppexamination