Aktivitetsbeskrivning VFU BB/eftervårdsvård, 2,5 hp

  

7. Kursbibliotek

Kurslitteratur
Studenten läser valda delar relevanta för den verksamhetsförlagda utbildningen
Se separat litteraturlista

Avhandlingar och vetenskapliga artiklar tillkommer