Aktivitetsbeskrivning VFU BB/eftervårdsvård, 2,5 hp

  

6. Examination

Examination sker genom
- godkänd uppgift amningsobservation
- godkänd i  VFU (inklusive neonataluppgift)