Aktivitetsbeskrivning VFU BB/eftervårdsvård, 2,5 hp

  

5. Bedömning och evaluering

Du ska fylla i egna mål före din placering och efter placeringen utvärdera hur du nått dina egna mål tillsammans med din handledare. Se intyg på kursens startsida.

Under dina eftervårdsveckor får du inte ha frånvaro utan att ta igen.