Aktivitetsbeskrivning VFU BB/eftervårdsvård, 2,5 hp

  

2. Förberedelser

Egna mål: Du ska före din verksamhetsförlagda utbildning startar (vid samtliga placeringar) skriva ner dina egna mål. Detta gäller även för Ystadstudenter inför BB-veckorna även om BB/förlossning på ett sätt är samma avdelning. Du och din handledare ska i början av din vfu-placering  gå igenom dina mål ett s.k. målsamtal. Det är viktigt att du formulerar dina egna mål

Glöm ej:
Inspektera så mycket perineotomier och bristningar som möjligt, även om det inte är medicinskt nödvändigt. De flesta kvinnor har inget emot detta om du förklarar att du måste träna dig att bedöma. Tänk på att du i regel inte behöver vidröra för att kunna göra en bedömning. Träna att palpera uterus under puerperiet. Du kan be kvinnorna att få palpera uterus även om det inte är medicinskt påkallat i just det fallet. Det är mycket viktigt att veta hur något är när det är normalt för att kunna bedöma när det inte är normalt. För detta krävs mycket övning.