Aktivitetsbeskrivning VFU Förlossning 7,5 hp

...

5. Mittsamtal

Barnmorskeprogrammet, Lunds universitet. Studentgrupp vk-18, hösten 2018 och våren 2019 (kurs 14, 15 och 18).

 

Mittsamtal på förlossningsavdelningen via Adobe Connect eller högtalartelefon utifrån placeringar i kurs 14. Den lärare som har samtal i kurs 14 följer sedan studenten även i kurs 15 och kurs 18. Vid samtalen ska student, lärare från skolan och handledare diskutera måluppfyllelse utifrån de bedömningskriterier som finns i respektive kurs.

Har studenten två handledare är det bra om båda deltar. Detta är dock inget krav då det kan vara svårt att få ihop tiden. Det förutsätts då att handledarna har ”pratat ihop sig”. Handledare och student bör ha gått igenom bedömningsformuläret i förväg.

Läraren ansvarar för att uppkopplingen från skolan fungerar och studenten för att uppkopplingen från kliniken fungerar. Alternativt (ibland har tekniken satt hinder) kan samtalet föras via högtalartelefon.

 

Samtal kurs 14, kalendervecka 38 eller 39

Samtal kurs 15, när den enskilda studenten gjort ungefär hälften (den 3:e eller 4:e förlossningsveckan).

 

Varje student har ansvar för att avtala med ”sin” lärare.

Minst två möjliga tider bestäms med handledare FÖRSTA dagen i kursen. Det är studentens ansvar att därefter genast ta kontakt med sin lärare för att bestämma tid för samtalet.