Aktivitetsbeskrivning VFU Förlossning 7,5 hp

...

6. Examination

Examination sker genom:
- genomförd verksamhetsförlagd utbildning och bedömning från din handledare på förlossningsavdelningen, enligt kursens studiemål och kriterier för verksamhetsförlagd utbildning. Kursansvarig examinator sätter det slutliga betyg.