Aktivitetsbeskrivning VFU Förlossning 7,5 hp

...

3. Reflektionsberättelser

DAGLIG REFLEKTION

Under din verksamhetsförlagda utbildning på förlossningsavdelning ska du skriva en daglig kort beskrivning av situation med reflektion och självevaluering (dagboksanteckning).

Under din verksamhetsförlagda utbildning på förlossningsavdelning ska du ha minst 50 förlossningar samt ha passat minst 100 kvinnor. Gör en kortfattad beskrivning och reflektion varje dag över vad du specifikt har lärt dig i denna situation (inte en kortversion av journalanteckningar).

Har du endast ”passningar” ska du skriva en reflektion dagligen (kan innehålla reflektion över situationer med olika kvinnor/familjer). Har du mer än en förlossning samma dag ska du skriva motsvarande antal reflektioner.

Efter dina förlossningar ska du även försöka dokumentera postpartumsamtal.

Handledaren ska ge dig en skriftlig återkoppling på din reflektion. Du ska dessutom kontinuerligt diskutera och analysera genomfört arbete med din handledare

Reflektera över:
Vad hände? Vad tänkte du? Vad kände du? Vad kändes positivt? Vad kändes negativt? Vad lärde du dig? Kunde du gjort något annat? Om det händer igen, vad skulle du göra då? Vad undrar du över? (Reflektionsprocess enligt Gibbs, 1988)