Aktivitetsbeskrivning VFU Förlossning 7,5 hp

...

2. Förberedelser

På förlossningsavdelning får du en eller två barnmorskor som egen/egna handledare. Du följer henne/dem under dina fem veckors verksamhetsförlagda utbildning. Detaljerat schema bestämmer du tillsammans med din/dina handledare.
Glöm ej:
- att kontinuerligt träna Dig att lyssna med tratt, dels på förlossningsintaget dels under aktivt förlossningsarbete, även under utdrivningsskedet. Detta kan Du träna även om CTG-registrering pågår.
- att göra yttre palpation ofta samt alltid före VU.
- öva Dig att bedöma värkstatus  (palpera buken).
- postpartumsamtal (minst 6) (se separat instruktion som ligger utanför aktivitetsbeskrivningen)

Egna mål: Du ska före din verksamhetsförlagda utbildning startar (vid samtliga placeringar) skriva ner dina egna mål.  Du och din handledare ska i början av din vfu-placering  gå igenom dina mål ett s.k. målsamtal. Det är viktigt att du formulerar dina egna mål.

Du ska under din sammanlagda tid på förlossningsavdelning (hela utbildningen) sträva efter, ha minst fem (5) förlossningar med upprätta förlossningsställningar (fyrfota, pall etc.)

Under din sammanlagda tid på förlossningsavdelningen (termin 2 + termin 3) ska du vara minst två veckor på natten ( 6 nätter) och högst 6 veckor (18 nätter). Detta innebär som regel högst 6 nätter/placering/kurs. Om en klinik frångår detta så ska de ta kontakt med utbildningen först. Tre nätter räknas som fyra arbetspass. Du måste lägga in helger i ditt schema. Två helger av fem är rimligt. Detta kan du diskutera med din vfu-enhet och det beror också på dina handledares schema.