Aktivitetsbeskrivning Stöd i föräldraskapet 0,5 hp

...

4. Kursbibliotek

Kurslitteratur:

Reproduktiv hälsa-barnmorskans kompetensområde: Kap.17.7 Att leda föräldragrupper ur ett föräldraperspektiv

Mödrahälsovård, Sexuell och reproduktiv hälsa, rapport nr 76 (uppdaterad webbversion 2016) Kap 9 Föräldrastöd

Referenslitteratur:
Se de olika temana i kurs sbmt10. Speciellt temat om graviditet, hälsoövervakning och föräldraskap.

Pålsson, P., Persson, E. K., Ekelin, M., Hallström, I. K., & Kvist, L. J. (2017). First-time fathers experiences of their prenatal preparation in relation to challenges met in the early parenthood period: Implications for early parenthood preparation. Midwifery50, 86-92.

Entsieh et al., 2016. First-time parents’ prenatal needs for early parenthood preparation-A systematic review and meta-synthesis of qualitative literature

http://www.midwiferyjournal.com/article/S0266-6138(16)30034-1/pdf

Barimani et al., 2018. Childbirth and parenting preparation in antenatal classes

http://www.midwiferyjournal.com/article/S0266-6138(17)30169-9/pdf

WHO, 2016.WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/anc-positive-pregnancy-experience/en/

Vård efter förlossning: Rapport Socialstyrelsen 2017Dessutom finns det mycket att söka på nätet.

 

Länktips: