Aktivitetsbeskrivning Stöd i föräldraskapet 0,5 hp

...

1. Aktivitetsbeskrivning

Lärandemål = specifika kursmål för uppgiften

  • reflektera över och diskutera stöd i föräldraskap under graviditet,
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att uppfatta sina egna begränsningar.


Innehåll

  • Föräldrastöd individuellt och i grupp


Läraktiviteter

  • Individuella studier
  • Delta i föräldraförberedelse på barnmorskemottagning.
  • Grupparbete


Obligatorisk läraktivitet - ingen

  • Delta i föräldraförberedelse på barnmorskemottagning (minst två tillfälle med aktivt deltagande)

Examination

  • Seminarium, muntlig framställning individuellt och i grupp