Aktivitetsbeskrivning Kvinno- och mödrahälsovård samt familjeplanering, VFU, 6 hp

...

8. Deltagande i föräldraförberedelse

Du ska under din tid på barnmorskemottagning delta aktivt i föräldraförberedelsegrupper eller motsvarande Beroende av hur dessa är organiserade på just din mottagning kan din insats se olika ut. I denna första placering på barnmorskemottagning bestämmer du tillsammans med din handledare hur aktiv du ska vara.