Aktivitetsbeskrivning Kvinno- och mödrahälsovård samt familjeplanering, VFU, 6 hp

...

6. Abortmottagning

Obligatorisk dag på abortmottagning
Du ska under denna kurs vara en dag på abortmottagning. På kursens förstasida finns information från respektive mottagning.
Till denna dag får du ta av dina BMM-dagar. Schema för detta kommer när ni fått er BMM-placering. Efter avslutad kurs lämnas närvarointyg till kursansvarig lärare (EP).