Aktivitetsbeskrivning Kvinno- och mödrahälsovård samt familjeplanering, VFU, 6 hp

...

7. Kursbibliotek

Kurslitteratur: Se litteraturlista för kursen

Referenslitteratur: Se de olika temana i kurs SBMT10